Người bán
Người bán
Người bán
Đã xác minh
Tên miền đã đăng: 7
Tên miền đấu giá: 3
Tham gia: 09/02/2023
Tên miền bán: 1
Nơi ở: Hà Nội
Giao dịch thành công: 2
.vn
Giá: 10,000 VND
Độ dài tên miền:
9
Hình thức:
Đấu giá
.com
Giá: 120,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
21
Hình thức:
Đấu giá
.com
Giá: 50,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
19
Hình thức:
Bán
.vn
Giá: 180,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
17
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 10,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
8
Hình thức:
Bán
.com
Giá: 10,000 VND
Độ dài tên miền:
19
Hình thức:
Bán