Nguyễn Mạnh Linh
Nguyễn Mạnh Linh
Nguyễn Mạnh Linh
Đã xác minh
Tên miền đã đăng: 7
Tên miền đấu giá: 7
Tham gia: 07/09/2023
Tên miền bán: 0
Nơi ở: Hà Nội
Giao dịch thành công: 0
.vn
Giá: 20,000,000 VND
Độ dài tên miền:
9
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 30,000,000 VND
Độ dài tên miền:
11
Hình thức:
Đấu giá
.com.vn
Giá: 30,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
17
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 100,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
13
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 25,000,000 VND
Độ dài tên miền:
6
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 50,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
18
Hình thức:
Đấu giá
.com
Giá: 50,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
19
Hình thức:
Đấu giá