Thanh Tran
Thanh Tran
Thanh Tran
Đã xác minh
Tên miền đã đăng: 11
Tên miền đấu giá: 11
Tham gia: 26/07/2023
Tên miền bán: 0
Nơi ở: Hà Nội
Giao dịch thành công: 0
.com
Giá: 3,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
15
Hình thức:
Đấu giá
.org
Giá: 40,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
11
Hình thức:
Đấu giá
.org
Giá: 25,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
11
Hình thức:
Đấu giá
.com.vn
Giá: 5,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
19
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 5,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
12
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 10,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
14
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 10,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
7
Hình thức:
Đấu giá
.com
Giá: 50,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
14
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 20,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
18
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 20,000,000 VND
Độ dài tên miền:
6
Hình thức:
Đấu giá
.vn
Giá: 10,000,000 VND
Lĩnh vực:
Độ dài tên miền:
5
Hình thức:
Đấu giá